Záróvizsgák a 2020/2021-es tanév első félévében (január)

Záróvizsgák a 2020/2021-es tanév első félévében (január)

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/21 tanév őszi vizsgaidőszakában a skandináv BA záróvizsga és a minor záróvizsga online keretek között kerül lebonyolításra. A vizsga szervezésével, előkészítésével és menetével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az írásbeli és a szóbeli vizsgánál a MS Teams alkalmazást fogjuk használni.

Írásbeli vizsga

1) Az írásbeli vizsga napja: 2021. január 5. A vizsga 10.00-kor kezdődik. A vizsga napján lépjenek be a vizsga MS Teams csoportjába legalább 5 perccel a vizsga megkezdése előtt. Ügyeljenek arra, hogy eszközeik töltöttsége biztosítva legyen, és ellenőrizzék az internetelérhetőséget.

2) A vizsgafeladatokat online Word dokumentumban tudják kitölteni, az ismert szövegszerkesztő eljárások szerint.

A vizsga három részből áll: szövegértés – mondatfordítás – szövegalkotás

3) A munkát 10 órakor kezdik és 90 perc áll rendelkezésükre + 10 perc a beadásra, az esetleges technikai problémák kezelésére.

11.40-kor a rendszer lezár, addigra el kell küldeni a feladatsort, különben a vizsga érvénytelen. A rendelkezésre álló idő alatt a feladatsorban lehet módosítani, a már beírt megoldásokat a rendszer elmenti. A „bezárás” parancs megnyomásával a dokumentumot bezárjuk. Ezután tudjuk a vizsgafeladatot a „beküldés” parancs megnyomásával beadni.

A feladatok javítása/értékelése után az írásbeli eredményekről e-mailben kapnak értesítést. A HKR 69. § szerinti betekintési jog úgy gyakorolható online írásbeli vizsga esetén, hogy ha a hallgató vitatja a vizsgán elért eredményét, az oktatóhoz írásban fordulhat. (Ha kétség merül fel a vizsgajavítással kapcsolatban, azt a hallgató írásban jelzi az oktatónak, aki arra a hallgató vizsgafelületének áttekintése alapján írásban tud választ adni.)

Az MS Teams-ben 3 csoportban: Carina Bagge (4 dán hallg.), Cecilie Hauglund (3 norvég hallg.) és Péteri Vanda (4 svéd hallg.) adminisztrálja az írásbeli vizsgát.

Pótnap: január 15. 10.00

Szóbeli vizsga

1) A minor szóbeli vizsga napja: 2021. január 07. A vizsga 10.00-kor kezdődik.

2) A BA szóbeli vizsga napja: 2021. január 21. A DÁN és a SVÉD nyelvű vizsga 10.00-kor kezdődik, a NORVÉG BA záróvizsga 12.00 órakor.

3) A vizsga napján minden jelölt lépjen be a vizsga MS Teams csoportjába legalább 10 perccel a vizsga megkezdése előtt. A kamerát feltétlenül be kell kapcsolni. A vizsgázók betűrend alapján vizsgáznak egymás után.

4) A vizsgázó válaszol a bizottság kérdéseire, a mikrofonját és a kameráját végig bekapcsolva tartja. Fülhallgató használata nem megengedett. A záróvizsga szóbeli része során a főszakos hallgatók egymás után három témakörből, a minor szakos hallgatók két témakörből felelnek. A feleletek között nincsen szünet.

5) Ha technikai okok miatt megszakad a kapcsolat, a bizottság kezdeményezi az újrahívást. A bizottság két kísérletet tesz 5 perc különbséggel. Ha az újrahívás két alkalommal nem sikerül, a bizottság a vizsganap végén újra megpróbálja a vizsgázót felhívni a Teamsben.

6) A záróvizsga eredményét a bizottság úgy beszéli meg, hogy közvetlenül a szóbeli felelet után rövid időre kikapcsolja a vizsgázót a vizsgacsoportból. Ezt követően újrahívja a vizsgázót és kihirdeti az eredményt. A vizsgajegy a Neptunba is bekerül.

A vizsgaidőpontokat a Tanulmányi Osztály felé időben továbbítottuk, a csoportok létrehozásáról az IIG központilag gondoskodik.