Bemutatkozás

Bemutatkozás

 

Velkommen! Välkommen! Köszöntjük az ELTE Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszékének honlapján!


Rövid tájékoztató a skandinavisztika szakirányról

  • A tanszék 1992-ben jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
  • A közel harminc éve működő skandinavisztika szak az egyetlen hely az országban, ahol a hallgatók önálló felsőoktatási képzés keretein belül ismerhetik meg a skandináv nyelveket és kultúrákat.
  • A szak interdiszciplináris tantervében éppúgy helyet kapnak a viking kor történetéről és irodalmáról szóló tanulmányok, mint a világszerte elismert modern és kortárs skandináv társadalmak és kultúrák hatástörténetét, népszerűségének okait bemutató kurzusok.
  • A hallgatók tanulmányaik elején kiválasztják alapnyelvüket a három központi skandináv nyelv (dán, norvég, svéd) közül. A későbbiekben a választott nyelvükhöz kapcsolódó nyelvi, nyelvészeti és irodalmi kurzusok alkotják tanulmányaik jelentős részét a képzésüket végigkísérő közös skandináv történeti, nyelvtörténeti, országismereti, művészettörténeti tárgyak mellett. A nyelvórák megtartásában az első évtől kezdve részt vesznek anyanyelvi lektoraink mind a három nyelv képviseletében. Nyelvészeti, irodalomtudományi kurzusainkon az oktatás az alapképzés második évében már zömében skandináv nyelveken folyik.
  • Hallgatóinknak az alapképzéstől egészen a fokozatszerzésig lehetőségük nyílik arra, hogy skandinavisztikai tanulmányaikat elmélyítsék. A hároméves alapképzés (BA), a major és minor szakként is felvehető skandinavisztika szakirány elvégzését követően az érdeklődők további két éven keresztül mesterképzésen (MA) vehetnek részt a filológiai vagy a kultúraközvetítő modul keretein belül. A négyéves doktori képzést az ELTE BTK Irodalom- és Nyelvtudományi Doktori Iskolájának skandinavisztikai programjai teszik lehetővé a képzésre felvételt nyert hallgatók számára.