Svensk Politik - vad händer?

Svensk Politik - vad händer?
03/03

2020. március 03.

1088 Budapest, Rákóczi út 5. R 151

03/03

2020. március 03. -

1088 Budapest, Rákóczi út 5. R 151


Sveriges Ambassadör Dag Hartelius föreläser och samtalar kring temat Svensk Politik - vad händer?

3/3 2020 kl 16.00
sal R 151.