OTDK 2023

OTDK 2023
04/12 - 04/14

2023. április 12. - 2023. április 14.

04/12 - 04/14

2023. április 12. - 2023. április 14.


Szeretnénk buzdítani minden hallgatónkat a 2023. április 12. és 14. között megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencia humántudományi szekcióján való részvételre.

Az érdeklődő hallgatók elsősorban nyelvészeti és irodalmi témájú pályaművekkel indulhatnak. A jelentkezés előtt feltétlenül szükséges megkeresni és felkérni témavezetésre a tanszék egyik oktatóját.

Az OTDK-n való részvétel nagyban elősegíti a hallgatók szakmai előmenetelét. A konferencián számos, hasonló témában kutató hallgatóval, egyetemi oktatóval és kutatóval ismerkedhetünk össze. Különösen ajánljuk másod- és harmadéveseknek, hiszen a TDK-dolgozat megírása révén rengeteg olyan gyakorlati, elméleti és kutatásmódszertani ismeretet sajátíthatunk el, amelyek a majdani szakdolgozat elkészítésekor is nagy segítségünkre lehetnek.

Haraszti Rajmund, tanszékünk már végzett norvég szakos hallgatója „Mindenki más nyelvet beszél, mint amit tanulunk!” Dialektusok a norvég és a német nyelv oktatásában című OTDK-dolgozata 2020-ból a Germanisztikai Intézet hallgatói tudományos folyóiratában, az Initiumban olvasható.