Mesterképzés

Mesterképzés

A skandinavisztika mesterszakon két különböző tanulmányi modul közül lehet választani. A filológiai modul során a hallgatók bővítik nyelvi tudásukat, gazdagíthatják nyelvészeti és irodalmi ismereteiket, valamint kulturális tapasztalatukat Skandináviáról, a kultúraközvetítő modulon pedig elmélyülhetnek a skandináv nyelv és irodalom választott témáiban, és elsajátíthatják a könyvkiadás, a szak- és műfordítás, a lektorálás és a szerkesztés alapvető készségeit is. 

A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A mesterképzésbe való belépés feltétele dán, norvég vagy svéd nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. A skandinavisztika szakiránytól eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak skandinavisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Bővebb információ a mesterképzésekről általában: https://btk.elte.hu/mesterkepzes 

TANEGYSÉGLISTÁK

2017-től felvett hallgatóknak

2016-tól felvett hallgatóknak

2015-től felvett hallgatóknak

2014-ig felvett hallgatóknak