A Germanisztikai Intézet ünnepi konferenciája

A Germanisztikai Intézet ünnepi konferenciája
11/08 - 11/09

2022. november 08. - 2022. november 09.

ELTE BTK, Kari Tanácsterem

11/08 - 11/09

2022. november 08. - 2022. november 09.

ELTE BTK, Kari Tanácsterem


Intézetünk a 2022-es évben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Ugyanakkor idén két jubilánst is köszönthetünk, hiszen Manherz Károly és Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanáraink ebben az évben töltik be nyolcvanadik és hetvenedik életévüket. A fenti események alkalmából az intézet kétnapos konferenciát tartott nov. 8-án és 9-én a Kari Tanácsteremben. A keddi nap közös énekléssel, visszaemlékezésekkel, laudációkkal, ajándékozással és köszöntésekkel indult, majd a délután folyamán nyelvészeti témájú előadások következtek.  A fő hangsúlyt a korpuszelemzés, a módszertani kutatások, a német mint idegen nyelv oktatása és a diskurzuselemzés kapta. A napot közös vacsorával és koccintással zárták le az előadók és a résztvevők. Szerdán irodalmi, nyelvészeti és kultúrtörténeti vonatkozású előadásokkal folytatódott a program. A középpontban a kulturális régiók, magyarországi német dialektusok, a szociolingvisztika, az emlékezetkultúra és a kulturális transzfer álltak. A szekciók egy részében az interdiszciplinaritás jegyében vegyesen hangzottak el a német, holland, flamand és skandináv nyelvekkel foglalkozó és irodalmi tárgyú előadások.

Tanszékünkről két kolléga, Soós Anita (Povl Bang-Jensen ENSZ-diplomata küzdelmének megjelenítése és értékelése a magyar emlékezetkultúrában) és Csúr Gábor („a dánok a socializmusban már akkor tovább voltak, mint mi ma”. Egy hatástörténeti mítosz keletkezése és következményei – a Kádár-korszak sajtójának és irodalomtudományának megkonstruált párhuzamai Móricz Zsigmond A fáklya (1918) c. regénye és Henrik Pontoppidan Az ígéret földje (Det forjættede Land, 1891–95) c. regénye között) tartottak előadást. Egyéni munka vagy közös összefogás révén az utóbbi néhány évben számos igényes kiadvány és kutatási eredmény született, amelyekről a közönség most első kézből értesülhetett. A jubilánsok és a részt vevő kollégák nagyra becsülik az intézet kulturális és nyelvi sokszínűségét és egységét, és hozzászólásaikban egyhangúan szorgalmazták, hogy ezentúl évente kerüljön sor hasonló rendezvényre.  

​Az intézet dolgozói büszkék az utóbbi harminc év számos eredményére, valamint szívből gratulálnak, egyszersmind jó egészséget és további szakmai kiteljesedést kívánnak a két ünnepeltnek!

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0