Useful links

PUBLISHING HOUSES AND ORGANISATIONS IN HUNGARY WITH FOCUS ON SCANDINAVIAN LITERATURE AND CULTURE:

eszak.org
polarkonyvek.hu

SCANDINAVIAN LITERARY DATABASES, OPEN SOURCE LITERARY TEXTS:

litteraturbanken.se
adl.dk
runeberg.org

dokpro.uio.no/litteratur
skandinaviske-oversaettelser.net

OTHER PAGES RELATED TO THE NORDIC COUNTRIES:

https://nordics.info/
norden.org

MEDIA:

 

FURTHER USEFUL LINKS:

Norwegian:

Norsk grammatikk kort forklart: https://grammatikk.com/

Store norske leksikon: https://snl.no/

Språkrådet: https://www.sprakradet.no/

Nasjonal digital læringsarena: https://ndla.no/

Manusbanken: https://www.manusbank.no/index.php?view=writerList&letter=i#main

 

Swedish:

Glosbe: https://hu.glosbe.com/

SFI: https://sfipatxi.

SFA: https://swedish-for-all.

 

Danish:

Dansk Sprognævn: https://dsn.dk/

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/DSL: https://dsl.dk/

De Danske Sprogcentre. https://www.dedanskesprogcentre.dk/

Den Store Danske: https://denstoredanske.lex.dk/Danmark_-_sprog

Sproget: https://sproget.dk/

Metodebogen (digital handbook of literary theory in Danish): https://metodebogen.dk/

Digitalized manuscripts in Danish and Latin: http://www5.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/index.html